وزن

200.00000000 g

مشخصات کلی

نام سازنده

Devia
question