مشخصات کلی

نام سازنده

Sony

مدل

KDL-40R350
question