فرم رسیدگی به شکایات:

مشخصات فردی
مشخصات محصول

لطفا نام سازنده، مدل و مشخصات فنی محصول را وارد نمایید

نظر مشتری
ارسال مستندات

در صورت نیاز از این طریق می توانید عکس از مستندات خود را ارسال نمایید.

انتخاب فایل

حداکثر سایز فایل عکس ارسالی 5 مگابایت.

لطفا صبر کنید

فرم رسیدگی به شکایات:

مشخصات فردی
مشخصات محصول

لطفا نام سازنده، مدل و مشخصات فنی محصول را وارد نمایید

نظر مشتری
ارسال مستندات

در صورت نیاز از این طریق می توانید عکس از مستندات خود را ارسال نمایید.

انتخاب فایل

حداکثر سایز فایل عکس ارسالی 5 مگابایت.

لطفا صبر کنید
question