لطفا فرم قرارداد را تکمیل و پس از مهر و امضاء، اسکن نموده و از طریق فرم زیر آنرا آپلود نمایید. پنل شما از لحظه آپلود مدارک و قرارداد در دسترس بوده و شما می توانید از آن استفاده کنید اما یک هفته فرصت دارید اصل قرارداد مهر و امضا، شده را در دو نسخه برای ما از طریق پست ارسال نمایید. در صورت عدم دریافت اصل قرارداد پس از ده روز کاربری شما تا دریافت آن بطور موقت معلق خواهد شد. یک نسخه از قرارداد پس از مهر و امضا شدن توسط شرکت برای شما برگردانده خواهد شد.

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فردوسی ، پایین تر از میدان فردوسی ، خیابان صادق ، پلاک ۱۵ ، واحد ۸ ، شرکت نگین خاورمیانه

برای دریافت فایل قرارداد روی دکمه زیر کلیک نمایید.

ارسال مدارک و قرارداد
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 2 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 2 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 2 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 2 MB

لطفا صبر کنید
ارسال مدارک و قرارداد
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 2 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 2 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 2 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 2 MB

لطفا صبر کنید
question