مرکز خدمات و شریط گارانتی

negin-services-logo

شامل دفترچه راهنما و دستور العمل های کار با گوشی های موبایل، می باشد

مرکز خدمات نگین خاورمیانه تلاش میکند بابهره گیری از ابزار روز دنیا و متخصصین مجرب و روشهای نوین سطح خدمات را برای مشتریان خود به حداکثر مطلوب برساند. در این راستا، دقت، کیفیت، سرعت، نوآوری، پشتیبانی، وارائه خدمات متنوع را در دستور کار خود قرار داده است.

دستگاه با مدل و مشخصات مندرج در سایت نگین خاورمیانه و مربوط به این شماره کارت، دارای ۱۸ ماه گارانتی نگین خاور میانه می باشد

امکان ورود نمایندگان به بخش مرکز خدمات نگین خاورمیانه جهت ثبت تعمیرات، صدور فاکتور و ثبت و سفارش قطعات تعمیری مورد نیاز