خواهشمندیم با تکمیل فرم زیر ما را در رسیدن به اهدافمان و ارائه هر چه بهتر خدمات یاری فرمایید:

  

اگر انتقاد یا شکایتی دارید که لازم است توسط مدیر شرکت بررسی شود، لطفا فرم زیر را کامل نمائید:

 فرم نظر سنجی جهت سنجش رضایتمندی سازمان مدیریت صنعتی:

سنجش رضایتمندی

question